Älgarås Vagnmuseum och HÄSNA, häst och åsna

Museet skapades och ägs av Lasse Hellsten som under ca 20 år samlat en stor mängd hästdragna vagnar, slädar och redskap. I Museet finns ca 260 olika föremål med bra bilagd information för varje föremål. Museet är placerat i två lokaler, en gammal ladugård och ett ungdjurstall. Allt med en sammanlagt yta på runt 1000 m2. Museet har inga fasta öppettider utan kan enbart bokas separat året runt genom kontakt med Lasse Hellsten. 

Lasse Hellsten bor på en gård i närheten där han kör med sina tre Gotlandsruss, både i eget gårds -och skogsarbete och i uppdragskörning med vagnar och slädar. Lasse erbjuder hästturer både med vagn eller släde, externt eller inom sin gård. Han har kört de flesta ekipagen i museet och hyr även ut dessa till tex filminspelningar.

Lasse är sedan många år verksam inom Vagnhistoriska Sällskapet och ansvarar för kurser i vagnrenovering två gånger per år i Forsvik. Lasse är även mycket engagerad inom Sveriges Hästkörare, som är en hästkörarförening med ca 1000 medlemmar.

Älgarås Vagnmuseum är medlem i Sveriges Arbetslivsmuseum och NAV.  Välkommen